Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Korištenje neplaćenog dopusta

19.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.21.2.4 Korištenje neplaćenog dopusta

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Djelatnica iz osobnih obiteljskih razloga treba neplaćeni dopust. Na temelju toga, što je potrebno učiniti? Je li potrebno sastaviti aneks ugovoru? Kako se u tom slučaju obračunava plaća? Odnosno, kako se obračunvaa plaća kad je pola mjeseca normalan rad, a pola neplaćeni dopust?

Korištenje instituta neplaćenog dopusta propisano je člankom 87. Zakona o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19), koji propisuje mogućnost da poslodavac radniku na njegov zahtjev odobri neplaćeni dopust za koje vrijeme prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.

Iz navedene zakonske odredbe proizlazi kako Zakon o radu ostavlja mogućnost radnicima da koriste pravo na neplaćeni dopust. Ipak, važno je naglasiti da se tu radi o mogućnosti koju radnik može koristiti samo ukoliko poslodavac to odobri (uz njegovu suglasnost). Na primjer, za razliku od instituta plaćenog dopusta Zakonom o radu nisu propisani razlozi radi kojih se može odobriti neplaćeni dopust, kao što nisu propisana niti vremenska ograničenja trajanja, pa neplaćeni dopust može trajati onoliko koliko se radnik i poslodavac zapravo sami dogovore. Isto tako neplaćeni dopust nije pravo radnika koje poslodavac mora dati, već sam

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: