danas je 22.7.2024

Input:

Konačni obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u plaći za 11/2020Online razgovor

19.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Obrtnik je obveznik poreza na dobit i obračunava poduzetničku plaću u bruto iznosu od 12.500,00 kn. Obrtnik obračunava poduzetničku plaću po propisanim osnovicama i uplaćuje doprinose te porez i prirez, ali ne isplaćuje sebi neto plaću. Obrtnik je u više navrata tijekom godine bio na bolovanju. Radi li se za tog obrtnika godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada?

Odgovor 1: Da, poduzetnička plaća ima isti tretman kao i plaća zaposlenih radnika (smatra se da je obrtnik zaposlen u obrtu). Iako se neto plaća ne isplaćuje, potrebno je sačiniti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada, pod uvjetom da je poduzetnička plaća isplaćivana tijekom razdoblja od 01.01.-31.12.2020. godine, odnosno ako je isplaćena i u siječnju 2020. godine.

 

Pitanje 2: Naš radnik je dobio pravomoćno rješenje o invalidnosti 2019. godine. U studenome ove godine je invalidnost prijavljena u Poreznu upravu te je Porezna uprava u studenome 2020. godine izdala novu Poreznu karticu s upisanom invalidnom olakšicom. Za radnika ćemo sačiniti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Zanima nas priznajemo li u godišnjem obračunu poreza samo osobni odbitak ili ga trebamo uvećati za olakšicu za invalidnost?

Odgovor 2: S obzirom na to da je u Poreznu karticu olakšica za invalidnost upisana u studenome 2020. godine preporuča se da vi kao poslodavac prilikom godišnjeg obračuna poreza uzimate podatke koje imate u Poreznoj kartici, odnosno da invalidnu olakšicu obračunavate od mjeseca od kad je ona upisana u Poreznu karticu. Radnik može do 28.02.2021. godine u Poreznu upravu podnijeti Obrazac ZPP-DOH temeljem koje bi mu Porezna uprava trebala priznati invalidnu olakšicu za cijelu godinu.

 

Pitanje 3: Morat ćemo sačiniti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalno grada za 1 člana uprave i 4 radnika. Članu uprave će se nakon Božića isplatiti bonus tj. 13. plaća. Kako postupiti u ovom slučaju s članom uprave kojem ćemo nakon obavljenog godišnjeg obračuna isplatiti bonus?

Odgovor 3: Za člana uprave kojem ćete isplatiti 13. plaću nakon godišnjeg obračuna poreza, morate za člana uprave napraviti ispravak/dopunu godišnjeg obračuna te dopunu  JOPPD obrasca dostaviti u Poreznu upravu. Dopunu obrasca potrebno je dostaviti za svakog radnika kojem je naknadno isplaćen oporezivi primitak (nakon što je