danas je 22.7.2024

Input:

Kako se obračunava naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad radi komplikacija u trudnoći i rodiljnog dopusta te roditeljskog dopusta?

16.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.12.1.1 Kako se obračunava naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad radi komplikacija u trudnoći i rodiljnog dopusta te roditeljskog dopusta?

Ivan Vidas, mag. oec.

U slučaju privremene nesposobnosti za rad radi komplikacija u trudnoći potrebno je u regionalni ured odnosno područnu službu HZZO-a prema mjestu prebivališta odnosno boravišta dostaviti tiskanicu Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (koju izdaje izabrani doktor zdravstvene zaštite žena), potvrdu o plaći (koju ispunjava poslodavac) te presliku kartice tekućeg računa na kojeg će se isplaćivati naknada plaće.

Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad se pritom svaki mjesec dok traje privremena nesposobnost dostavljaju u HZZO.

Prilikom otvaranja rodiljnog dopusta, od strane izabranog doktora zdravstvene zaštite žena izdaje se jedno Izviješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad, koje se dostavlja u HZZO. Na tom Izvješću naznačuje se samo početni datum utvrđene privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad te nakon toga, tijekom rodiljnog dopusta nije se potrebno javljati u HZZO.

Za korištenje