danas je 30.9.2023

Input:

Izaslani radnici

28.11.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:53:58

Poglavlja

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju za hrvatska poduzeća otvorile su se nove perspektive u poslovanju van teritorija Republike Hrvatske. Sloboda kretanja ljudi unutar EU zagarantirana je svim građanima EU. No, izaslanje na rad u druge države, kao i dolazak na rad nerezidenata u RH povezan je s novim administrativnim problemima, rješavanje kojih je predviđeno u ovom seminaru.

Sadržaj videoseminara:

  • Porezni subjekt
  • Objekt oporezivanja
  • Dvostruko oporezivanje
  • Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Rezidentnost
  • Dohodak ostvaren obavljanjem djelatnosti/rada
  • Radno-pravni položaj stranaca nakon ulaska RH u EU
  • Socijalno osiguranje
  • Zdrastvena zaštita u inozemstvu nakon ulaska u EU