danas je 22.7.2024

Input:

Isplata primitaka radniku u gotovu novcu

5.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23) plaća se definira kao primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu.

Plaća se može sastojati od osnovne odnosno ugovorene plaće, dodataka te ostalih primitaka. Ostali primici radnika, u smislu odredaba Zakona o radu, su primici radnika koje poslodavac radniku isplaćuje u novcu ili naravi, na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, akta poslodavca ili ugovora o radu.

Zakonom o radu su definirani i primici radnika na temelju radnog odnosa, koji su po svom obilježju materijalno pravo iz radnog odnosa ili predstavljaju naknadu troška radnika, a koji se uređuju kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca te ugovorom o radu. Primici radnika na temelju radnog odnosa ne smatraju se plaćom.

Hoće li se određeno pravo koje radnik ostvaruje smatrati ostalim primitkom