Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Isplata plaće i jubilarne nagrade

29.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.3 Isplata plaće i jubilarne nagrade

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Jubilarna nagrada je nagrada radniku za neprekinuti staž kod poslodavca, koja se obično isplaćuje u novcu. Pravo na jubilarnu nagradu nije propisano Zakonom o radu i poslodavac poslodavac nije obvezan isplatiti jubilarnu nagradu svojim radnicima, osim ako to nije definirano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili samim ugovorom o radu.

Članak 7. Pravilnika o porezu na dohodak određuje da nisu oporezivi primici po osnovi nesamostalnog rada što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, između ostalog, nagrade radnicima za navršenih:

  1. 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna
  2. 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna
  3. 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna
  4. 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna
  5. 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna
  6. 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna
  7. 40 godina i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kuna.

Ukoliko se radniku isplaćuje jubilarna nagrada u iznosu koji je veći od navedenog propisanog neoporezivog iznosa, razlika se smatra plaćom na koju se obračunavaju propisani obvezni doprinosi te porez i prirez.

U nastavku se donosi primjer.

Ani Jukić iz Zagreba, poslodavac isplaćuje jubilarnu nagradu za 10 godina neprekidnog radnog staža. Poslodavac je u skladu s odredbama o visini jubilarne nagrade u ugovoru o radu donio odluku o isplati ubilarne nagrade u neto iznosu od 15.000,00 kn, koju će isplatiti 10. ožujka 2017., nakon isplate redovne plaće. Budući da je Pravilnikom o porezu na dohodak za navršenih 10 godina staža propisan neoporezivi iznos jubilarne nagrade u iznosu od 1.500,00 kn, razlika od 13.500,00 kn je oporeziva.

Bruto plaća Ane Jukić za veljaču 2017. godine iznosi 10.000,00 kn, a osoba je s invaliditetom 40%. Oporezivi iznos jubilarne nagrade od 13.500,00 kn čini neto iznos, pa treba izračunati bruto iznos plaće na koji se obračunavaju obvezni doprinosi te porez i prirez (za Zagreb 18%). Slijedi obračun redovne plaće:

   ANA JUKIĆ 
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: