danas je 22.3.2023

Input:

Isplata plaće i jubilarne nagrade

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.3 Isplata plaće i jubilarne nagrade

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Jubilarnom nagradom smatra se jednokratna isplata nagrade radniku zbog neprekinutog rada bilo kod jednog poslodavca ili kod više poslodavaca, što ovisi o odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu i sl.

Prema poreznim propisima, poslodavac može jubilarnu nagradu (pod određenim uvjetima) svojim radnicima isplatiti neoporezivo. Ako se ne ispune uvjeti prema kojima se spomenuta nagrade može isplatiti neoporezivo, isplaćena svota predstavlja dohodak od nesamostalnog rada.

Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN., br. 131/20.) koji je stupio na snagu 28. studenoga 2020. godine izmijenjen je čl. 172 je omogućeno:

- neoporezivu božićnicu,

- neoporezivu novčanu nagradu za rezultate rada,

- neoporezive jubilarne nagrade, i

- druge neoporezive primitke

isplaćivati na radnikov račun zaštićen od ovrhe.