danas je 22.7.2024

Input:

Isplata dara u naravi

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.3.4 Isplata dara u naravi

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Moguće je da društvo do 1.000,00 kn godišnje daruje u naravi zaposlenike robom ili uslugama koju će kupiti samo za potrebe darivanja radnika. Nakon isporuke primit će račun od dobavljača. Račun robe ili usluge koja predstavlja dar u naravi bit će evidentiran bez priznavanja PDV-a. U istoj svoti bit će evidentiran trošak dara u naravi (svota s PDV-om).

Poslodavac može zaposleniku dati dar u naravi (ne smije biti riječ o isplati u novcu) do 1.000 kuna godišnje (s uključenim PDV-om), pri čemu je najčešće riječ o poklon kartici nekog prehrambenog lanca.

Primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se i primici radnika u stvarima i uslugama koje