danas je 30.9.2023

Input:

Isplata dara djetetu

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.3.5 Isplata dara djetetu

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Dar djetetu podrazumijeva dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti), a u ukupnom godišnjem iznosu do 1.000 kn neoporezivo po djelatniku i po djetetu. Ukoliko bi se isplatio iznos veći od navedenog, razlika kao neto iznos bi podlijegala obračunu doprinosa i poreza/prireza kao kod obračuna dohotka od nesamostalnog rada.

Isplata dara djetetu može se izvršiti na račun, u gotovini ili u naravi. Djelatnicima koji zbog aktivne ovrhe imaju otvoren zaštićeni račun, dar