danas je 25.9.2023

Input:

Iskazivanje koeficijenta složenosti za određeno radno mjesto

23.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.12.2.1 Iskazivanje koeficijenta složenosti za određeno radno mjesto

Ivan Vidas, mag. oec.

Pitanje je vezano za članak 15. Zakona o radu u kojem je propisano je kako osnovna plaća treba biti obvezni dio ugovora o radu te mogućnost da se umjesto u Ugovoru o radu način izračuna bruto plaće definira npr. kroz Pravilnik o radu. U našem Pravilniku o radu je definirano da se osnovna plaća radnika utvrđuje primjenom bodova složenosti određenog radnog mjesta iz sistematizacije radnih mjesta pomnoženih s brojem mjesečnih radnih sati. Utvrđena je vrijednost jednog boda u eurima. U sistematizaciji radnih mjesta je popis radnih mjesta s naznakom organizacijske jedinice u koju radno mjesto spada, uvjetima koje moraju zadovoljiti radnici na istima i opisom poslova koji se na pojedinim radnim mjestima obavljaju. Pravilnik o radu i sistematizacija radnih mjesta su objavljeni na oglasnoj ploči dostupnoj svim radnicima. Imamo definiran broj bodova koji predstavlja koeficijent složenosti radnog mjesta za svako radno mjesto. Pitanje je sljedeće je li potrebno objaviti podatak o broju bodova koji predstavljaju koeficijent složenosti radnog mjesta za sva radna mjesta, u smislu zadovoljavanja Zakona, na način da bude dostupan svim radnicima? To bi u tom slučaju bio dodatni podatak u sistematizaciji radnih mjesta (što bi značilo da svi vide i one koeficijente