danas je 25.7.2024

Input:

Iskazivanje koeficijenta složenosti za određeno radno mjesto

1.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Pitanje je vezano na članak 15. Zakona o radu u kojem je propisano je kako osnovna plaća treba biti obvezni dio ugovora o radu te mogućnost da se umjesto u Ugovoru o radu način izračuna bruto plaće definira, npr. kroz Pravilnik o radu.

U našem Pravilniku o radu je definirano da se osnovna plaća radnika utvrđuje primjenom bodova složenosti određenog radnog mjesta iz Sistematizacije radnih mjesta pomnoženih sa brojem mjesečnih radnih sati. Utvrđena je vrijednost jednog boda u eurima.

U sistematizaciji radnih mjesta je popis radnih mjesta s naznakom organizacijske jedinice u koju radno mjesto spada, uvjetima koje moraju zadovoljiti radnici na istima i opisom poslova koji se na pojedinim radnim mjestima obavljaju.

Pravilnik o radu i Sistematizacija radnih mjesta su objavljeni na Oglasnoj ploči dostupnoj svim radnicima.

Imamo definiran broj bodova koji predstavlja koeficijent složenosti radnog mjesta za svako radno mjesto.

Pitanje je sljedeće: je li podatak o broju bodova koji predstavljaju koeficijent složenosti radnog mjesta za sva radna mjesta potrebno, u smislu zadovoljavanja Zakona, objaviti tako da bude dostupan svim radnicima, a to bi onda bio dodatni podatak u sistematizaciji radnih mjesta (to bi značilo bi da svi vide i one koeficijente koji se ne odnose na njihovo radno mjesto) ili se podatak o broju bodova može