danas je 22.7.2024

Input:

Dvojno iskazivanje na platnim listama i putnim nalozima

5.9.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), u razdoblju od 5.9.2022. do 31.12.2023. godine, propisana je obveza dvojnog iskazivanja, odnosno obveza istodobnog iskazivanja i u kunama i u eurima, cijena te drugih novčanih iskaza vrijednosti u propisanim slučajevima.

Jedna od obveza dvojnog iskazivanja, odnosi se i na poslodavce. Odnosno, poslodavcima je propisana obveza dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa koji se isplaćuje radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koja im se isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu, uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Dakle, poslodavcima je obveza dvojnog iskazivanja, osim na ispravama o isplati plaće i otpremnine, propisana i za isprave o isplati drugih materijalnih prava radnika ako ista nisu već prikazana na ispravi o isplati plaće.

U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja poslovni subjekt će morati na ispravi o isplati plaće i drugih naknada iz radnog odnosa (božićnica, regres, dar za djecu, nagrada za rad, naknada za prehranu i sl.) dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun. Ako se primjerice božićnice, regres i slične naknade iskazuju na posebnim platnim listama, na istima je potrebno dvojno