danas je 30.9.2023

Input:

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

19.3.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

1) Može li poslodavac samo određenim radnicima uplaćivati dobrovoljno mirovinsko osiguranje, kako ne bi ostale radnike doveli u diskriminirajući položaj?

2) Mora li to biti navedeno na njihovim ugovorima o radu?

3) Mora li se donijeti neki interni akt glede isplate istog radnicima?

4) Koliko sam shvatila, taj doprinos se ne iskazuje kroz plaću, ne ide u JOPPD obrazac, nego ga knjižim temeljnicom na konto obveze 2 i konto 4 kao porezno priznati trošak koji kasnije smanjuje osnovicu poreza na dobit.