danas je 22.7.2024

Dar djetetu do 15. godina starostiJamstvo

6.9.2018, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dar djetetu do 15. godina starosti

Isplata dara u naraviJamstvo

1.6.2024, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Darivanje radnika u 2018. godiniJamstvo

15.11.2018, Tibor Jankač, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata dara djetetuJamstvo

1.6.2024, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

REGRES 2016.

13.7.2016, Vesna Varšava bacc. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dvojno iskazivanje na platnim listama i putnim nalozima

5.9.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Struktura plaćeJamstvo

1.6.2024, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus
Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Tematski povezano s:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: