danas je 25.9.2023

Input:

Članak 108. (ZOMO)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.5 Članak 108. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


(1) Obveznici doprinosa dužni su Zavodu dostavljati podatke propisane ovim Zakonom i općim aktom Zavoda na propisanim prijavama.


Komentar

Vrste prijava propisane su Pravilnikom o vođenju ME a to su sljedeće prijave:

  • - prijava o početku osiguranja - M-1P,
  • - prijava o prestanku-početku osiguranja za više osiguranika – M-1PK,
  • - prijava o prestanku osiguranja - M-2P,
  • - prijava o promjenama tijekom osiguranja - M-3P,
  • - prijava o početku poslovanja obveznika – M-11P,
  • - prijava o prestanku poslovanja obveznika – M-12P,
  • - prijava o promjenama tijekom poslovanja – M-13P,
  • - prijava-promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici – MPP-1) i
  • - prijava tiskanica M-SEZ.


(2) Središnji registar osiguranika, Porezna uprava i druge nadležne institucije dužne su Zavodu dostavljati podatke propisane posebnim propisima.


Na temelju posebnih propisa (Zakon o prikupljanju podataka, Zakon