danas je 22.7.2024

Input:

Kako se računa preostali godišnji odmor u slučaju otkaza?

2.7.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.13.1.1 Kako se računa preostali godišnji odmor u slučaju otkaza?

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Člankom 77. Zakona o radu, propisan je uvjet za ostvarivanje prava na "puni" godišnji odmor, a to je šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod poslodavaca.

Nadalje, radnik koji nije ispunio navedeni uvjet ostvarit će pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od 1/12 ukupnog broja dana godišnjeg odmora koji bi mu pripadao, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Uzimajući u obzir navedeno, čim radnik ostvari kontinuitet rada od najmanje mjesec dana, ostvarit će i pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

Sukladno odredbi članka 78. stavka 2. Zakona o radu koja propisuje da radnik kojem prestaje radni odnos ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, što ujedno i podrazumijeva da i u slučaju promjene poslodavaca tijekom jedne kalendarske godine radnik ostvaruje razmjerni dio godišnjeg odmora kod svakog poslodavca.

Zakonom o radu je kao izuzetak od primjene odredbe članka 77. Zakona, kojim se propisuje pravo radnika na godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, propisano da radnik u slučaju prestanka ugovora o radu, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.

Razmjerni dio godišnjeg odmora utvrđuje se u trajanju od jedne dvanaestine (1/12) ukupnog broja dana godišnjeg odmora koji bi mu pripadao, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Pri izračunavanju trajanja