Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Šteta uzrokovana poslodavcu od strane radnika

20.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.14.1.1 Šteta uzrokovana poslodavcu od strane radnika

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Obavljajući radne zadatke i poslove za poslodavca, u okviru svog ugovora o radu, radnik može počiniti štetu na radu ili u vezi s radom. Ista može nastati prilikom obavljanja bilo koje vrste djelatnosti. Kada radnik prouzroči štetu dužan ju je nadoknaditi bez obzira je li šteta počinjena namjerno ili zbog krajnje nepažnje. Prema Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje u tekstu; ZOR) radni odnos je ugovorni odnos između radnika i poslodavca u kojem je poslodavac obvezan radniku dati posao i za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje daje poslodavac u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. Obavljanjem ugovorenog posla radnik može poslodavcu počiniti štetu i, ukoliko se to dogodi, radnik je obvezan tu štetu nadoknaditi bez obzira je li štetu počinio namjerno ili krajnjom nepažnjom.

„Radnik odgovara za štetu uzrokovanu poslodavcu ako je štetu počinio namjerno ili iz krajnje nepažnje, pri čemu namjera predstavlja takvu vrstu krivnje kod koje se zahtijeva da je štetnik postupao znajući i hotimice, dok je krajnja nepažnja ili gruba nemarnost takvo postupanje štetnika koji u svom ponašanju ne upotrijebi ni onu pažnju koju bi upotrijebio svaki prosječni čovjek.” – Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Rev 581/09-2, od 4. V. 2011.

Odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu propisana je čl. 107. ZOR-a prema kojem je radnik, koji na radu ili u vezi s radom, namjerno ili zbog krajnje nepažnje uzrokuje poslodavcu štetu, dužan tu štetu

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: