danas je 22.7.2024

Input:

Plaća radnika kao obvezni sadržaj ugovora o radu

10.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.09.1.3 Plaća radnika kao obvezni sadržaj ugovora o radu

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Zakon o radu regulira radni odnos koji se zasniva ugovorom o radu. Obveza sklapanja ugovora o radu postoji kada radnik radi nesamostalno, isključivo osobno te po uputama i pod nadzorom poslodavca (riječ je o odnosu podređenosti, odnosno subordinacije), prema određenom radnom vremenu i u prostorijama poslodavca ili na nekom drugom mjestu koje odredi poslodavac.

Poslodavac je za obavljeni rad dužan radniku isplaćivati plaću u novcu i u propisanim razdobljima (najmanje jednom mjesečno).

Sukladno odredbama Zakona o radu ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu mora obvezno sadržavati podatke:

- o strankama i njihovom osobnom identifikacijskom broju te prebivalištu, odnosno sjedištu,

- mjestu rada, a ako zbog prirode posla ne postoji stalno ili glavno mjesto rada ili je ono promjenjivo, podatak o različitim mjestima na kojima se rad obavlja ili bi se mogao obavljati,

- nazivu radnog mjesta, odnosno naravi ili vrsti rada na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova,

- datumu sklapanja ugovora o radu i datumu početka rada; o tome sklapa li se ugovor na neodređeno ili na određeno vrijeme te o datumu prestanka