danas je 7.12.2022

Input:

Minimalna bruto plaća u 2023. godini s primjerom obračuna

8.11.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Na 159. sjednici Vlade RH, održanoj u srijedu 19. listopada 2022., između ostaloga, usvojen je Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće za 2023. godinu. Minimalna plaća za 2023. godinu iznositi će 700,00 eura bruto (5.274,15 kn), odnosno 560,00 eura neto (4.219,32 kn), ne uzimajući u obzir porez i prirez.

Podsjećamo kako sukladno Zakonu o minimalnoj plaći (NN 118/18 i 120/21, dalje u tekstu: Zakon) propisuje se obvezno ugovaranje plaće u bruto iznosu, a poslodavac koji s radnikom ne ugovori plaću u bruto iznosu biti će kažnjen s iznosom od 60 tisuća do 100 tisuća kuna.

Zakonom se propisuje način utvrđivanja iznosa minimalne plaće, rokovi njezina utvrđivanja i provedba nadzora nad njegovom primjenom. Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje, najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Visinu minimalne plaće za svaku kalendarsku godinu uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad (u daljnjem tekstu: ministar). Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.

Ministar, imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama od siječnja do srpnja tekuće godine, uzimajući u obzir inflaciju, kretanje plaća, kretanje nezaposlenosti i zaposlenosti, demografska kretanja te ukupno stanje gospodarstva, a posebnu pozornost posvećujući djelatnostima s niskim plaćama i ugroženim skupinama zaposlenih, nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, Vladi Republike Hrvatske predlaže visinu minimalne plaće.

Redovite godišnje konzultacije sa socijalnim partnerima u pravilu se održavaju u rujnu i listopadu.

Iz obrazloženja koje možemo pronaći u samom Prijedlogu