Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ovrha na plaći u 2019.

29.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

U sadašnjim ekonomskim okolnostima ovrhe i dalje donose velike probleme građanima stvarajući visoke troškove koji opterećuju njihova stalna novčana primanja (plaće, mirovine…) Stoga, kako bi se ograničila ovrha na novčanim sredstvima zaposlenika propisana su određena izuzeća s ciljem zaštite dijela novčanih primanja, odnosno sredstava potrebnih za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Primanja koja se uplaćuju na zaštićeni račun, te su izuzeta od ovrhe:

 • primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja
 • primanja po osnovi naknade zbog tjelesnog oštećenja sukladno propisima o invalidskom osiguranju
 • primanja po osnovi socijalne skrbi
 • primanja po osnovi privremene nezaposlenosti
 • primanja po osnovi doplatka za djecu
 • primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima
 • naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika
 • primanja po osnovi odličja i priznanja
 • rodiljne i roditeljske novčane potpore
 • utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke
 • naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada
 • dar za djecu do 15g. života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada
 • naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda
 • potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada

U slučaju kada se ovrha provodi na plaći zaposlenika (ovršenika) od ovrhe će biti izuzeti iznos u visini 2/3 prosječne neto plaće u RH, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja iznos u visini od 1/2 prosječne neto plaće u RH, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta kada će biti izuzet iznos koji odgovara iznosu od 1/4 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama RH za prethodnu godinu.

Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u RH, od ovrhe će biti izuzet iznos u visini 3/4 plaće, ali ne više od 2/3 prosječne neto plaće u RH, a u slučaju ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja iznos u visini 1/2 neto plaće ovršenika, osim kada se radi o ovrsi radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: