danas je 4.2.2023

Input:

Plaća za prosinac i drugi primici u 2022.

3.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

 Uvođenje eura, kako je već poznato, ima značajan utjecaj na sve aspekte kako privatnog, tako i poslovnog života. Isto tako u skladu s navedenim potrebno će biti da se prilagodimo u dijelu kako obračuna, tako i isplata plaća uključujući plaće za prosinac 2022. godine, tako i plaće od 2023. godine nadalje.

U nastavku ovog članka spomenut ćemo specifičnosti koje su značajne za prijelazno razdoblje, kao i za vrijeme djelovanja poslovnih subjekata u euro zoni.

 

Utvrđivanje plaće u eurima i ugovori o radu

 

Na temelju načela neprekidnosti pravnih instru­menata postupak uvođenja eura ne utječe na valja­nost postojećih pravnih instrumenata u kojima se navodi kuna. U skladu s time poslodavci nisu u obvezi mijenjati ugovore o radu te sklapati dodatne anekse postoje­ćim ugovorima o radu prije, a niti nakon 1. siječnja 2023. godine. Nakon 1. siječnja 2023. ugovorene pla­će u kunama biti će potrebno prema srednjem tečaju konverzije preračunati u eure (7,53450 EUR).

Ugovori o radu sklopljeni u razdoblju dvojnog iska­zivanja do 31. prosinca 2022. godine sklapat će se kao i do sada u kunama, a nakon 1. siječnja 2023. godine u eurima.

Glede materijalnih prava radnika, treba voditi bri­gu da se ona izravno ne utvrđuju Zakonom o radu, nego se utvr­đuju kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili samom odlukom i voljom poslo­davca za isplatu. Neka ma­terijalna prava radnika utvrđena su ugovorom o radu. Jednako kao ugovor o radu, tako i ostali akti koji ure­đuju pravo radnika. Uvođenje eura kao služ­bene valute temelji se na načelu neprekidnosti svih pravnih instrumenata u kojima je navedena kuna. Ako ugovorom o radu nije utvrđena visina plaće, već su se radnik i poslodavac na temelju Zakona o radu, pozvali na druge izvore prava radnika, npr. pra­vilnik o radu ili kolektivni ugovor koji obvezuje po­slodavca, ugovor o radu