danas je 7.12.2022

Isplata dara u naraviGarancija

1.4.2022, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Dar djetetu do 15. godina starostiGarancija

6.9.2018, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dar djetetu do 15. godina starosti

Isplata dara djetetuGarancija

1.4.2022, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Darivanje radnika u 2018. godiniGarancija

15.11.2018, Tibor Jankač, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

REGRES 2016.

13.7.2016, Vesna Varšava bacc. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dvojno iskazivanje na platnim listama i putnim nalozimaGarancija

5.9.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Struktura plaćeGarancija

1.4.2022, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus