danas je 22.7.2024

Dnevnica proputovanja avionomJamstvo

2.10.2023, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Korištenje službenog vozila i isplata troškova prijevoza na posaoJamstvo

21.9.2023, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Ispravak plaće - veza JOPPD

11.7.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Isplata neoporezive jubilarne nagrade za 25 godina radnog staža u državnoj tvrtci

4.7.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Otpremnina pri odlasku u mirovinu

20.6.2023, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Priznata ozljeda na radu iz prošle godine - nakon obavljenog završnog računa

19.6.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Stavke u JOPPD obrascu za radnicu koja ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta sa teškoćama u razvoju

5.6.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Iskazivanje koeficijenta složenosti za određeno radno mjesto

1.6.2023, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Tretman službenog puta subotom i nedjeljom

25.5.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Osnovica za obračun plaće za zdravstveno osiguranje

15.5.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obveza zaduženja PDV-a od 25% po fakturi - troškovi plaća i doprinosa za ustupljene radnike

3.4.2023, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Plaća u naravi za OA - dugotrajno bolovanje

27.3.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obračun dohotka od kapitala u naravi

10.3.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obračun plaće u naravi - direktor i prokurist

9.3.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Odluka o obustavi plaće i ponovna uplata

13.6.2022, mr.sc. Kornela Paunović , dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Ovrha na plaći

11.5.2022, mr.sc. Kornela Paunović , dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Isplata plaće radnicima u Njemačkoj

12.4.2022, mr.sc. Kornela Paunović , dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Isplata plaće vozačima

24.2.2022, mr.sc. Kornela Paunović , dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Mora li prokurist umirovljenik plaćati doprinose?

7.5.2019, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Može li umirovljenik biti prijavljen na manje od 4 sata dnevno?

31.1.2019, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Automobil kao plaća u naravi

22.1.2019, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Može li umirovljenik raditi po nejednakom rasporedu radnog vremena?

21.1.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obračun prekovremenih sati

7.1.2019, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Nagrade za radne rezultate

20.12.2018, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Isplata božićnice i prigodne nagrade

17.12.2018, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Što sve spada u neoporezive primitke kod službenih putovanja?

17.12.2018, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Koji je poziv na broj platitelja za neoporezive nagrade do 5.000,00?

7.12.2018, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Godišnji obračun poreza

5.12.2018, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Isplata dara dijetetu

5.12.2018, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Je li božićnica izuzeta od ovrhe?

29.11.2018, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obračun deviznih dnevnica

4.9.2018, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Je li i dalje dozvoljena ovrha na dnevnicama za rad na terenu?

29.8.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Komplikacije u trudnoći

24.7.2018, mr. sc. Renata Turčinov dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Komplikacije u trudnoći

24.7.2018, mr. sc. Renata Turčinov dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Minimalna rodiljna i roditeljska naknada zaposlenice

21.3.2018, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obračun plaće za izaslanog radnika

19.1.2018, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Kakvu obavezu imamo prema zaposleniku koji je radi bolesti umirovljen?

15.12.2017, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Trošak plaće izaslanih radnika (INO-DOH obrazac)

7.12.2017, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Godišnji obračun plaće umirovljenika

21.11.2017, Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Naknada za prijevoz i ovrha

10.11.2017, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Doprinosi za članove obitelji OPG-a

6.10.2017, Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Beneficirani radni staž za obrtnika

26.9.2017, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Troškovi puta u inozemstvo

22.9.2017, Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Može li se plaća u naravi i plaća u novcu iskazati na istom JOPPD obrascu ?

28.4.2017, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obračun dnevnica za službeno putovanje na Kosovo

3.4.2017, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Je li montiranje stolarije u Njemačkoj službeni put ili izaslanje?

20.2.2017, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Iznos za isplatu dnevnice za rad na terenu - Pravilnik o porezu na dohodak (NN 1/17).

13.2.2017, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Ulazi li bolovanje u prosijek naknade GO ako je radnik na bolovanju duže od 42 dana?

7.2.2017, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Mora li se direktor nerezident prijaviti u mirovinski i zdravstveni sustav?

6.2.2017, Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Prijava izaslanih radnika

2.2.2017, Vesna Varšava bacc. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus