Porezni kalendar
studeni 2021
PoUtSrČtPeSuNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 27.11.2021
 1 EUR7,52 Kn (+0,01)
 1 USD6,66 Kn (-0,03)
 1 GBP8,88 Kn (-0,04)
 1 CZK0,29 Kn (-0)
 100 JPY5,85 Kn (+0,05)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Obrasci
Novosti 2020.
POREZ NA DOHODAK

 

 

 

JOPPD

Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja

DIVIDENDE

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende

KAMATE

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate

LICENCE

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence

OSTALI DOHODAK

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj

INO-DOH

Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku  nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu

RPO

Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika

DOH-Z

Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti

PK

Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada

POTVRDA

Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu

DI

Popis dugotrajne imovine

KPI

Knjiga primitaka i izdataka

KPR

Knjiga prometa

P-PPI

Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti za 2017. godinu

TO

Evidencija o tražbinama i obvezama

ZPP-DOH

Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2016. godinu

ZPP-DOH od 2017

Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2017. godinu

DMO

Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

PREMIJE OSIGURANJA

Podaci o porezno priznatim premijama osiguranja

DNR

Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada

DPOM

Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi

EP

Evidencija o prometu

EPOM

Evidencija o primicima od nesamostalnog rada

                     

ST

Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu

               

 

 

IP

Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu

POREZ NA DOBIT

PD

Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja

PD-NN

Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu

PD-PO

Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu

PD-IPO

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama

PD-DOP

Izvješće o obvezi doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti

POD-BIL

Bilanca

POD-RDG

Račun dobiti i gubitka

PT

Prijava poreza po tonaži broda

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

P-PDV

Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost

I-RA

Knjiga izdanih (izlaznih) računa

U-RA

Knjiga primljenih (ulaznih) računa

PDV

Prijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje

PDV-S

Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije

ZP

Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU

Isporuka NPS

Prijava za isporuke novog prijevoznog sredstva iz RH u drugu državu članicu

Stjecanje NPS

Prijava za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU

PDV-P

Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost

PDV-F

Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata poreza na dodanu vrijednost u okviru putničkog prometa

PDV-H

Zahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra

PDV-MI

Evidencija o prodanim dobrima na koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže

ZP-PDV

Zahtjev za povrat (tax refund form)

PDV-MU

Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže

Izvješće PDV

Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a

Porezno zatupanje Porezno zastupanje u okviru postupka 42 i 63

INO PP

Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona

PPO

Prijenos tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze

DOH (20.6.2016.) Izvješće o obavljenim donacijama hrane

PDV I TROŠARINE

P-DIP

Zahtjev za povrat PDV-a i trošarine

IOU

Potvrda o pravu na izravno oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a, trošarine i posebnog poreza pri uvozu

Potvrda

Potvrda o oslobđenju od plaćanja PDV-a i/ili trošarine

IO Izravno oslobođenje od plaćanja poreza

IOMV

Izravno oslobođenje za motorna vozila

KG

Kartica goriva ili izravno oslobođenje za pogonska goriva za motorna vozila

Obavijest

Obavijest o primitku trošarinskih proizvoda

Porez na promet nekretnina

PPN 2017

Prijava prometa nekretnina - Obrazac u nastavku koristite za isprave nastale u 2017. godini odnosno za odluke koje su postale pravomoćne u 2017. godini

JLS 2017

Zahtjev za ustupanje podataka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

PNN

Prijava prometa nekretnina - VAŽNO: U obrascu Prijave obavezno je popunjavanje svih polja! Ovaj obrazac se koristi za sve promete nekretnina nastale od 1. siječnja 2015. godine i dalje.

Izjava

Izjava o revalorizacijskoj vrijednosti nekretnine za promete nekretnina nastale u 2016.

Porez na potrošnju

PP-MI-PO

Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju

Porezni postupak

Izjava

Izjava fizičke osobe o izvorima stjecanja imovine

Prijava

Prijava činjenica bitnih za oporezivanje

Zahtjev 

Zahtjev za reprogram poreznog duga za fizičke osobe

Zahtjev 

Zahtjev za reprogram poreznog duga za pravne osobe

OPZ-STAT-1

Obrazac OPZ-STAT-1

DOPRINOSI

INP PRE-DOP

Sporazum o preuzimanju obveze doprinosa

ROD-DOP

Prijava za upis u Registar obveznika doprinosa

IVO-DOP

Zahtjev za izbor više od propisane osnovice za obračun doprinosa

PRE-DOP

Zahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa

OK-DOP

Obavijest o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće ili prava na isplatu naknade plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose

GOP-DOP

Potvrda o iznosima osnovica te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

FPO

Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u obračunskom razdoblju

FPO-K

Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u obračunskom razdoblju

Igre na sreću

Obrazac br.1

Početno stanje

Obrazac br. 2

Završno stanje

Obrazac br. 3

Dotacija

Obrazac br. 4

Kredit

Obrazac br. 5

Obračun gotovine stola

Obrazac br. 6

Obračun napojnica

Obrazac br. 7

Tabela rezultata

Obrazac br. 8

Blagajnički izvještaj

Obrazac br. 9 

Izvještaj o održanom turniru

Obrazac br. 10

Dnevni obračun po pojedinom automatu

Obrazac br. 11

Obračun gotovine po pojedinom automatu za igre na sreću

Obrazac br.12

Blagajnički izvještaj

Obrazac br.13

Prilog 1 Skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu i roulettu

Obrazac br.14

Popis stanja elektroničkih brojčanika po pojedinom automatu za igre na sreću

Obrazac br.15

Prilog 2 Popis stanja elektroničkih brojčanika po bet i win brojčanicima

Obrazac br.16

Popis stanja mehaničkih brojčanika

Obrazac br.17

NP-LI - Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću

Obrazac br.18

PD - LI - Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću

Obrazac br.19

NP - ISC - Konačni mjesečni obračun nakande od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira

Obrazac br.20

Prilog 3 Izvješće o ostvarenom jack - pot dobitku

Obrazac br.21

NP - IK - Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja

Obrazac br.22

PD - IK - Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja

Obrazac br.23

NP - ISA - Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu

Obrazac br.24

NP - ISAK Konačni mjesečni obračun naknade od prir. igara na sreću na automatima

Obrazac br.25

GN - ISC - Konačni obračun godišnje nakande za priređivanje igara na sreću u casinima 

OSTALO

Fiskalizacija

Fiskalizacija

Prijava

Prijava

SR

Obračun spomeničke rente

KD

Obračun komorskog doprinosa

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: