danas je 4.2.2023

Najnovije

Privremena invalidska mirovinaGarancija

23.1.2023, 1.1.2023, Izvor: Verlag Dashöfer

... 4.6.8.1 Članak 57. (ZOMO) Vesna Dejanović, dipl. oec. Invalid rada koji se profesionalnom rehabilitacijom osposobio za druge poslove, a nakon završene rehabilitacije je dugotrajno ostao nezaposlen, ako mu nije osiguran odgovarajući posao za koji se rehabilitacijom osposobio, ima pravo na privremenu ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus
više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije

Isplata naknade troškova prijevozaGarancija

1.4.2022, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec. Pravo radnika na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla nije pravo koje je utvrđeno Zakonom o radu, već je nadoknada materijalnih prava radnika troškova prijevoza uređena kolektivnim ugovorom (ako se primjenjuje ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Primjeri ugovora - Ugovor o darivanju (neetažna zgrada)Garancija

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

... PREUZMITE Ante Antić iz Splita, Fausta Vrančića br. OIB ______________ , kao darovatelj (u nastavku teksta: Darovatelj), s jedne strane, i Dragica Antić iz Zagreba, Klaićeva ulica br. OIB ______________ , kao obdarenica (u nastavku teksta Obdarenica), s druge strane, sklopili su u Splitu ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Isplata plaće i jubilarne nagradeGarancija

1.4.2022, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec. Jubilarnom nagradom smatra se jednokratna isplata nagrade radniku zbog neprekinutog rada bilo kod jednog poslodavca ili kod više poslodavaca, što ovisi o odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Prekovremeni rad - Članak 65. (ZOR)Garancija

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Darko Graf dipl. iur. (1) U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, radnik je na pisani zahtjev poslodavca dužan raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad). (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako priroda ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Plaća člana uprave ili izvršnog direktora zaposlenog u društvuGarancija

1.4.2022, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec. Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65. Odnosno, od 1. siječnja 2022. godine, ona ne može biti niža od 6.199,05 kn. ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus
više članaka
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Novčani tok u malom prstu

13.1.2023. i 2.2.2023., ONLINE, PREDAVAČ: mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Izvještaj o novčanom toku slikovito predstavlja novčanik poduzetnika u koji novac dolazi od naplata i odlazi radi plaćanja različitih obveza. Webinar će polaznike upoznati sa svrhom i elementima izrade novčanog toka sukladno zakonskoj regulativi i standardima financijskog izvještavanja te pokazateljima poslovanja temeljenih na podacima iz izvještaja o novčanom toku. Saznajte više.

Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Pripreme za završni račun (provjera knjigovodstvenih stanja dugotrajne i kratkotrajne imovine)

Predavač: mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Datum: 9.2.2023

Vrijeme: 14:30 - 16:00

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Zapošljavanje stranih radnika u Hrvatskoj – pregled novina u 2023. godini

Predavač: Darko Graf, dipl.iur.

Datum: 28.2.2023

Vrijeme: 10:30 - 11:00

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 3.2.2023
 1 EUR0 Kn (0)
 1 USD0 Kn (0)
 1 GBP0 Kn (0)
 1 CZK0 Kn (0)
 100 JPY0 Kn (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Kalkulator zateznih kamata